Balıkesir Bandırma’da icradan satılık arsa! 3.8 milyon TL’ye!

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Paşabayır Mahallesi’nde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 868 bin 780 TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Paşabayır Mah, 2004 ada 1 parselde 1.934,39 metrekarelik Arsa vasfındaki taşınmaz. İmar parseli olup, 1094 sokak ile Ziraat Bahçesi Sokağa bakmakta, E:1.15 olmak üzere bahçe 5,00 m, yan bahçe 3,00 m olmak şartı ile 3 veya 4 katlı inşaat yapmaya elverişlidir.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Arsa üzerinde yapılacak inşaatın toplam inşaat alanı: 1934,39m2*1.15=2224,55m2Arsa üzerinde 3 katlı yapı yapılırsa zemin kat inşaat alanı 2224,55/3=741,52m2 Arsa üzerinde 4 katlı yapı yapılırsa zemin kat inşaat alanı 2224,55/4=556,14m2 olur. Yörede asfalt yol, kanalizasyon, doğal gaz, elektrik, su gibi alt yapı hizmetleri bulunmakta, çevresinde yeni yapılmakta olan yapılar bulunmaktadır. Şehir merkezi ve aktif ticaret merkezine biraz uzakta olup, Taşınmaz önü kapanmayacak şekilde deniz manzaralıdır.Arsa birim değeri 2.000,00TL/m2 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 3.868.780,00 TL
1. Satış Günü : 06/03/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 06/04/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı Yanı Avukatlar İş Merk. 600 Evler Mah. 1217 Sok. No:1 Bandırma/ Balıkesir

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/31 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, İİK 127. Mad gereğince tapuda adresi-mernis adresi olmayan ilgililere ilanen tebliğ yerine sayılacağı ilan olunur.

, ,