Atakule GYO dava süreci bilgilendirmesi!

atakule

Atakule GYO tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda dava süreci bilgilendirmesi yayınlandı.

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır.

Şirketimiz aleyhine Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2015/328 E. sayılı dosyasında açılan davada 26.05.2016 tarihli ön inceleme duruşması beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.