Asansör bakım masrafını kiracı öder mi?

Asansör bakım masrafını kiracı öder mi

Asansör garanti süresi boyunca aylık bakım ve servisinin asansörü monte eden veya onun yetkili servis tarafından yapılması gerekiyor. Peki asansör bakım masrafını kiracı öder mi? diyorsanız işte yanıtı…

Asansör bakımlarının aylık olarak yapılması zorunlu oluyor. Binaya yeni takılan asansörün bakımını garanti süresi doluncaya kadar asansörü takan servis ya da firma yapmak zorundayken, garanti süresi dolduktan sonra asansör bakımının yaptırılması için başka bir servis ya da firma ile de anlaşılabiliyor. Ancak her zaman asansör bakımını üstlenen bir firmanın bulunması gerekiyor.

Asansör bakımı yetkili servis tarafından iki aşamada gerçekleşiyor. Muayene denen ilk aşamada teknik elemanlar tarafından elle ve gözle asansörün mevcut durumu tespit ediliyor. Servis denilen ikinci aşamada ise asansörün bakımı için gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Peki asansör bakım masrafını kiracı öder mi? diyorsanız işte yanıtı…

Kat malikleri, apartman işletme giderlerine eşit olarak; apartman demirbaş giderlerine ise kendi arsa payı oranında katılmak ile mükellef oluyor.Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan esaslara göre apartmanın giderlerinden kat maliki sorumlu tutuluyor. Ancak bununla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan kiracılarda bu masrafdan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu oluyor.

Apartman yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister kiracı ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahip oluyor.Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapılabiliyor. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini ilgilendirmiyor.

Asansör bakım onarım sözleşmesi örneği!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com