Ankara Gölbaşı’nda icradan satılık arsa! 3.3 milyon TL’ye!

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oğulbey Mahallesi’nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 380 bim 528 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan arsa için ilk ihale tarihi 13 Mart 2018 olarak açıklandı.

Özellikleri : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oğulbey Mahallesi Cilt:20,Sayfa:1949,Parsel:1704’de kayıtlı, susuz tarla vasfında tam hisseli taşınmazın Gölbaşı İlçe Merkezine yaklaşık 12 Km., Oğulbey Mahallesine 1,5 Km.,Konya Yoluna 700 Mt. mesafede,Kadastro yoluna cepheli,üzerinde3 m. X 3 m=9 m2 lik kapı güvenliği sağlayan Bekçi kulübesi, taşınmazın etrafı 2,5 mm lik 5×5 uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde galvanizli tel ile ve 3 metre araile beton direklerle çevrilidir. Çevrili alan yaklaşık 1720 metre olduğu, taşınmaz üzerinden Enerji Nakil Hattı geçmekte, üzerinde 5 m uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde demir profil üzerine tel örgülü tam otomatik giriş kapısı bulunmakta, elektrik trafosu, elektrik bağlantısı ve panosu bulunan,bir kısmı iş makinası parkı olarak kullanılan 48.000,00 m2 Susuz Tarla vasfındaki taşınmazın satışına karar verilmiştir.


Kıymeti : 3.380.528,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 10/04/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi G.O.P mahallesi, Sahil caddesi, no:40 Bahçe katı,salon no:7 Gölbaşı-Ankara

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/668 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2018

, ,