Aksaray’da icradan satılık arsa! 3.7 milyon TL’ye!

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi’nde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Satışa konu gayrimenkulün bedeli 3 milyon 773 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 71 Cilt Nolu, 6999 sayfa nolu, 4626 ada 3 parselde, 2.156,00 metrekare yüzölçümlü, Arsa niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat olmayıp parsel boştur. Arsa vasfındadır. Parselin İmar Durumu; Yola mesafesi: 5.00mt, İnşaat Tarzı: Ayrık Nizam, Kat adeti: 8 kat, Saçak Seviyesi: 24.50, E(Emsal): 2.40, İnşaat Alanı: 5174,40 metrekare, taşınmaz mevcut imar durumuna göre İş Merkezi sahasında 8 kat inşaat ruhsatlıdır. Parsel 4. bulvar (E-90 Karayolu), 5 metrelik yol ve diğer 15 metrelik yollara cepheli köşe başı parsel konumunda bulunmaktadır. Mevki olarak Zeybekler tesisinin ilerisinde bulunmakta olup Acarlar Öğrenci yurduna yakındır. Bu Bölgede, arsalar daire karşılığı verildiği zaman %40 oranında yapı alanı arsa karşılığı verilmektedir. Toplam inşaat alanı: 5174,40 metrekaredir.


Takdir Olunan Kıymeti: 3.773.000,00 TL
1. Satış Günü : 30/03/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 24/04/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Taşpazar Mah. Ebulfeyz Elçibey Cad. Adalet Sarayı Zemin Kat Mezat Salonu Aksaray

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/40 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

,