Afetzede esnafın işyeri modernizasyonuna sıfır faizli kredi!

Afetzede esnafın işyeri modernizasyonuna sıfır faizli kredi!

Terör mağduru ya da afetzede olan esnaf, önceden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden yararlanmış olsa dahi makine, ekipman ve demirbaş alımları ile işyeri modernizasyonunun karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar sıfır faizli kredi kullanabilecek. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin kararname taslağını imzalayarak Başbakanlığa gönderdi.
SIFIR FAİZLİ KREDİ KULLANIMI
Kredi kullanacakların 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren desteklerden yararlanmadığına dair KOSGEB’den yazı getirmeleri zorunlu olacak. Ancak kurumun desteğini kullandıktan sonra deprem, heyelan, sel gibi afetler veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle işletmeleri zarar görenlerden KOSGEB kredilerinden yararlanmama şartı aranmayacak. Terör mağduru ya da afetzede olan esnafa, önceden KOSGEB desteklerinden yararlanmış olsa dahi 30 bin liraya kadar sıfır faizli kredi verilecek.

Sabah


 

, , ,