6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulmasına Dair Kanun!

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu 24 Subat 2015 / Ali  Unal
26 Ağustos 2016 tarihinde 29813 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı…

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulmasına Dair Kanun!
26 Ağustos 2016 tarihinde 29813 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Bu Kanun, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmelik üzere Türliye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenliyor.

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu bu Kanunla belirtilen Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların kurulması ve yönetimi olan, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştur.

Şirket, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın ticaret siciline resen tescil olunur.

Şirket; stratejik yatırım planında belirtilen hedefler ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi hakların değerlendirilmesini ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirilir.

Kanunun tam metni için tıklayın

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun!