2B arazilerin satışından 7 milyar liralık gelir!

2B araziler

Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışına ilişkin 2012’de yürürlüğe giren kanunda sürenin üç kez Bakanlar Kurulu kararı ile bir kez de kanunla uzatılmasına rağmen düzenlemeden yararlanmak için 145 bin kişi hiç başvuruda bulunmadı. 20 bin hak sahibi ise taksitlerini aksattı.

Torba kanunla 2B ve tarım arazilerinde hak sahibi 300 binin üzerindeki vatandaşa yeni bir şans daha tanındı. Tasarı bu hafta Meclis’te görüşülecek. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, 145 bin 512 kişi hiç başvuruda bulunmadı, kendilerine tebligat yapıldığı ve üç aylık süre verildiği hâlde bedelini peşin veya taksitli olarak ödemeyenlerin sayısı ise 60 bin kişi bulunuyor. Üçüncü grupta ise tebligat süresi içerisinde başvuran, hak sahibi olan, iki taksitini zamanında ödedikten sonra taksitlerini aksatan 20 bin kişi bulunuyor. Torba kanunla yapılan düzenlemeyle, hiç başvuruda bulunmayanlara 6 ay, kendilerine tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere 6 ay, taksitli satışlarda sözleşmesinden belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödeyenlere 6 ay ödeme süresi veriliyor.

79 bin kişi yararlanabilecek

Ayrıca, hazine tarım arazilerini kullanan, kiracısı olan veya hissedarı olup da bunları doğrudan satın alma hakkı olanlara da bir yıllık süre veriliyor. Hak sahiplerine daha önce kanunla iki yıllık bir başvuru süresi verildi, sonra bu bir yıl daha uzatıldı. 2B tarım arazilerinde de iki yıl artı bir yıl süre içerisinde başvurup da satın alma hakkı olduğu hâlde kaçıran yaklaşık 79 bin kişi yararlanacak.
Söz konusu madde de yapılan diğer bir düzenleme ise 2B kanununun yürürlüğe girdiği 2012 yılında belediye mücavir alan sınırlan içerisinde olan ve satış şansı olmayan tarım arazilerinin satışına ünkan sağlıyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 31 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor.

7 milyar TL’lik satış yapıldı

Kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satışından 7 milyar liralık gelir elde edildi. Kanunun çıkmasının ardından 2013’te uygulamaya konulan 2B kapsamında 514 bin 383 hak sahibine 388 bin 663 adet taşınmaz satüdı. 2B taşınmazları en fazla Antalya, Balıkesir, İstanbul, Mersin, Muğla ve Sakarya’da bulunuyordu. En fazla satış ise Antalya’da gerçekleştirildi.

Dünya