Kira sözleşmesi nedir?

 

kira_sozlesmesi_ders_notu_h48180

Kira sözleşmesi nedir?
Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma koşulları kira sözleşmesinde belirtilerek imzalanıyor.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.

Kira sözleşmesi hukuku, Borçlar Kanunu’nda düzenleniyor. Kanuna göre, kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabiliyor.

Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor.

Bu sözleşmeyi imzalayan kiracı nasıl bazı haklara sahip oluyorsa, mal sahibinin de bazı hakları bulunuyor.

Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlü oluyor.

Mal sahibi kiracısını her istediği zaman taşınmazdan tahliye edemezken, kiranının kira bedelini ödememesi veya kendi ihtiyacı olması gibi durumlarda tahliyesini talep edebiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlaktagundem.com