Noterde vasiyetname ücreti ne kadar?

Noterde vasiyetname ücreti ne kadar

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemi oluyor. Peki noterde vasiyetname ücreti ne kadar? diyorsanız işte yanıtı…

Noterde vasiyetname ücreti ne kadar?
Bir kimsenin vefatı halinde hüküm doğurmak üzere yaptığı ‘irade beyanı’na vasiyetname deniyor. Vasiyetname, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor.

Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi adına bazı özellikleri taşıyor olması gerekiyor. Bu özellikler şu şekilde sıralanıyor:

*Ehliyet (ayırt etme gücü, 15 yaşını doldurulmuş olması)
*Sakatlanmamış irade beyanı
*Kanuna hukuka ve ahlaka aykırı olmaması
*Şekle uygunluk

El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı sene, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunlu oluyor.

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabiliyor.Peki
noterde vasiyetname ücreti ne kadar? diyorsanız işte yanıtı…

Vasiyetname ücreti 2016…
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 60,80

Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden(Binde 4,55) (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

El yazısı ile yazılmış vasiyetname örneği!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com