Konut kira gelir vergisi istisnası 2018!

Taşınmaz malların sene içerisinde kiraya verilmesi, bir sonraki sene vergi mükellefiyeti doğurabiliyor. Kira gelir vergisini belirlenen istisna sınırından yüksek geliri olan kişiler ödüyor.

Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname verilmemesi ve dolayısı ile vergi ödenmemesi halinde birtakım vergi cezaları uygulanıyor.

Vergide istisna sınırı altındaki gelirler için beyanname verilmediği gibi vergi ödemesi de yapılmıyor.

Konut kira gelir vergisi istisnası 2018!

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2017 yılı için istisna tutarı 3 bin 900 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekiyor.

İstisna bedellerinden yüksek kira bedeli elde eden kimselerin 2018 yılında beyanname vererek kira gelir vergisi ödemeleri gerekiyor. Kira vergisi için beyannameler 26 Mart’a kadar veriliyor.

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com