Gaziantep Bayramlı Mahallesi’nin imar planına onay!

Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bayramlı Mahallesi 592 parsele ilişkin 1/25.0000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine onay çıktı.

Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bayramlı Mahallesi 592 parsele ilişkin “Gelişme Konut Alanı (E:1.20, Yençok:8 Kat), Ticaret Alanı (E:1.00, Yençok: 5 Kat), İlkokul Alanı (E:1.20, Yençok: 5 Kat), Cami ve Yol” kullanım kararlarını getiren 1/25.0000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verildi.