Emlak vergisi kimler ödemez 2017?

 

Emlak vergisi kimler ödemez 2017?
Emlak vergisi, arsa, arazi, Eve işyerleri için ödeniyor. Kanunen bu taşınmaz mallara sahip olan kimseler vergi ödemek ile mükellef oluyor. Vergi ödemesi her sene iki eşit taksit halinde yapılıyor. 2017 yılı için vergi dönemi de bugün başladı.

Ancak emlak vergisi kapsamında kanun gereğince kimi konut sahipleri için vergi muafiyeti uygulaması bulunuyor. Vergiden muaf olmak için aranan koşullara sahip olunması gerekiyor. Peki emlak vergisi kimler ödemez 2017? diyorsanız işte yanıtı…

Kanun kapsamında meskenler için muafiyet uygulaması bulunuyor. Geliri olmayan ve 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip; ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler, emekliler, engelliler ve işsizler vergiden muaf tutuluyor. Muafiyetten yararlanılabilmesi için belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor.

 

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2017

T.C.
………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

-Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

-Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.
…./…./20..

ADRES :
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
MÜKELLEFİN :
Adı ve Soyadı :
……………………………..
İmzası :
……………………………..
…./…./…..

GAYRIMENKULÜN:
Bina Vergisi Sicil No : ………………………………….

Mahallesi : ………………………………….

Cadde ve Sokağı : ………………………………….

Kapı ve Daire No : ………………………………….

Pafta No : ………………………………….

Ada No : ………………………………….

Parsel No : ………………………………….
EKLER :
1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler.

 
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com